Zarządzenie 71-2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich