Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Collegium Maximum, I piętro – niska część budynku, pok. 171, 172
tel. 61-846-6752

tel. 61-846-6156
e-mail: sfs@up.poznan.pl

adres www: http://www.up.poznan.pl/~fundusz1

Pracownicy

 • mgr inż. Robert Fabiański
  Zastępca Kanclerza ds. funduszy strukturalnych
  fabianski@up.poznan.pl 
  tel. +48-61-846-6752

 

 • mgr Karolina Skrzypczak
  Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych
  balinska@up.poznan.pl 
  +48-61-846 6156

 

 • mgr Paulina Kaczmarek 
  Specjalista ds. funduszy strukturalnych
  paulinas@up.poznan.pl 
  +48-61-846-6156

 

 

 

 

 • mgr Katarzyna Trzeciak
  Kierownik projektu
  +48-61-846-6168

 

 • mgr Paulina Pawlak
  Samodzielny referent
  +48-61-846-6168

 

 • mgr Joanna Marszałek
  Samodzielny referent
  +48-61-846-6177

 

 • dr Roman Schefke
  Gł. Specjalista ds. funduszy strukturalnych i centrów
  rschefke@up.poznan.pl 
  +48-61-846-6553

Do zadań Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych należy

 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania przez Uczelnię środków finansowych na realizację projektów uczelnianych, w szczególności z takich źródeł jak środki pomocowe Unii Europejskiej,
 • inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na realizację projektów oraz współpraca organizacyjna i merytoryczna z poszczególnymi jednostkami przygotowującymi projekty,
 • udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w interpretacji wytycznych dotyczących opracowania i zarządzania projektem,
 • przygotowywanie dokumentacji stanowiących załączniki do składanych wniosków o przyznanie środków pomocowych,
 • weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej oraz składanie wniosków o dofinansowanie do podmiotów zewnętrznych uprawnionych do ich przyjmowania,
 • podejmowanie działań mających na celu uruchomienie procedur realizacji projektu (otwarcie rachunku bankowego, powołanie Kierownika Projektu, współpraca z podmiotami zewnętrznymi),
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów o dofinansowanie ze środków UE,
 • koordynowanie działań związanych z realizacją projektów,
 • rozliczanie zadań realizowanych z funduszy pomocowych, sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań (dotyczy projektów inwestycyjnych Uczelni),
 • opiniowanie dla władz Uczelni strategicznych dokumentów programowych (krajowych i regionalnych) oraz ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni,
 • upowszechnianie informacji na temat konkursów, szkoleń, konferencji z zakresu funduszy strukturalnych.