SENAT

SENAT UPP NA KADENCJĘ 2016-2020

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Piotr Goliński
prof. dr hab. Wiesław Koziara
prof. dr hab. Jacek Przybył

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Łukasz Sobiech
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Senatorzy z grupy studentów

Mateusz Kluska
Bożena Nowak

Wydział Leśny

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Krzysztof Adamowicz
prof. dr hab. Małgorzata Mańka
prof. dr hab. Antoni Miler

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Tomasz Maliński

Senatorzy z grupy studentów

Adam Milczarek
Urszula Strugarek

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Leszek Nogowski
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Senatorzy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

dr Mariusz Maćkowski

Senatorzy z grupy studentów

Justyna Rząsińska

Wydział Technologii Drewna

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Wiesław Olek
dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Łukasz Matwiej

Senatorzy z grupy studentów

Sebastian Stachowiak

Wydziała Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Wojciech Antkowiak
prof. dr hab. Marek Siwulski
dr hab. Piotr Urbański

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Dariusz Świerk

Senatorzy z grupy studentów

Leszek Stępień

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Henryk Jeleń
prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
prof. dr hab. Jacek Nowak

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Wojciech Juzwa
dr inż. Tomasz Szablewski

Senatorzy z grupy studentów

Adam Bawłas
Wojciech Rafiński

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. Jolanta Komisarek
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Jacek Mądrawski

Senatorzy z grupy studentów

Mikołaj Sobieraj

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Wawrzyniec Czubak

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Agnieszka Kozera

Senatorzy z grupy studentów

Antoni Noskiewicz

 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych

mgr Zofia Łapińska

Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi

mgr inż. Janusz Cegieła
mgr inż. Janusz Kulka
Karolina Szybowicz
mgr inż. Paweł Urbański
mgr Dorota Wiatr

Doktoranci

mgr inż. Marlena Wojnowska