Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Absolwent UPP finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Absolwent UPP finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Finalistą Nagrody Naukowej POLITYKI 2021 został Marcin Dyderski absolwent Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP. Obecnie pracuje w Zakładzie Ekologii Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

 

 

Marcin Dyderski jest dendrologiem, jego badania koncentrują się wokół reakcji ekosystemów na szeroko rozumianą działalność człowieka. Zajmuje się on m.in. przyczynami i skutkami urbanizacji,  regulacji rzek, osuszania torfowisk, wpływu ocieplania się klimatu na zasięgi geograficzne drzew oraz konsekwencjami wprowadzania obcych gatunków. Dr Dyderski jest współautorem 89 prac naukowych, które były cytowane ponad tysiąc razy. Od ponad pół roku piastuje stanowisko redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Dendrobiology”. Marcin Dyderski był pierwszym laureatem stypendium wyjazdowego WLTD UPP "Lasy świata - Karaiby 2014".

 

Więcej na stronie www.polityka.pl

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Fot. żródło:https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/2138708,1,marcin-krzysztof-dyderski-finalista-nagrod-naukowych-polityki-2021.read?fbclid=IwAR2H_fdXHeFF3HLovUidIgRsyE-jr7i0BzzMk7w0vhs18_Afm4omZpT6q0s

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY