Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VI Forum Rolników i Agrobiznesu z udziałem naukowców UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu z udziałem naukowców UPP

W Sali Ziemi MTP w Poznaniu 23 listopada odbyło się VI Forum Rolników i Agrobiznesu organizowane przez top agrar Polska, które było miejscem dyskusji w szerokim gronie rolników, przedstawicieli agrobiznesu oraz ekspertów branżowych, w tym naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na temat przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

 

 

 

Już od 2023 r. wejdą w życie nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Obecna reforma WPR większą decyzyjność przeniosła na szczebel krajowy. Komisja Europejska ustaliła cele i wskaźniki dla ich  realizacji, natomiast państwa członkowskie mają zaprojektować działania prowadzące do ich osiągnięcia. Dlatego podczas wydarzenia dyskutowano o kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa wobec wyzwań wspólnego rynku i wyzwań na świecie oraz o tym w jaki sposób nowa Wspólna Polityka Rolna oraz krajowy plan strategiczny wpłyną na polskie rolnictwo.  

 

Sesje tematyczne Forum

Forum towarzyszyło kilka sesji satelitarnych – tematycznych. Ich formuła oparta była na debatach z ekspertami i praktykami, co pozwoliło na uważniejsze przyjrzenie się poszczególnym zagadnieniom. W dwóch sesjach udział wzięli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W sesji Uprawa i Technika II: Ochrona roślin przyszłości – wymaga wiedzy, dobrego prognozowania i precyzji aplikacji - prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Więcej o sesji

https://www.topagrar.pl/articles/forum-rolnikow-i-agrobiznesu/sesja-upra...

 

W sesji Zarządzanie Ryzykiem: Nowoczesne instrumenty zabezpieczenia dochodów w obliczu wahań na rynkach oraz anomalii pogodowych uczestniczył natomiast prof. UPP dr hab. inż. Bogdan Chojnicki z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

Więcej o sesji

https://www.topagrar.pl/articles/forum-rolnikow-i-agrobiznesu/sesja-zarz...

oraz

https://www.topagrar.pl/articles/forum-rolnikow-i-agrobiznesu/zmienna-po...

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY