czwartek, Kwiecień 25, 2019

kwi
24
kwi/24 09:00 - kwi/27 16:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28

 

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nauka dla środowiska przyrodniczego"

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych”, która odbędzie się w dniach 24-27 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Konferencja jest organizowana we współpracy z Kołem Naukowym „BioInicjatywa” działającym na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Kołem Naukowym Biotechnologów „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

 

Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jana Pikula oraz Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Tomasza Łodygowskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.               

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz rozwój młodych naukowców, którzy wykazują zamiłowanie do nauki, jak również integracja całego środowiska naukowego. Do udziału zapraszamy młodych naukowców: doktorantów oraz studentów, którym bliska jest problematyka różnych dziedzin nauki w powiązaniu z szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy,
 

Dr inż. Tomasz Cłapa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Powiązane materiały

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zaproszenie finalne.pdf964.34 KB
kwi
24
kwi/24 10:00 - kwi/26 16:00

Konferencja międzynarodowa w projekcie Inno4Grass (Horyzont 2020)

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UPP jest organizatorem międzynarodowej konferencji w ramach projektu Inno4Grass „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”. Współorganizatorem spotkania jest Wielkopolska Izba Rolnicza. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą wiodące podmioty strefy badawczo-naukowej i praktyki rolniczej ośmiu krajów Europy (Polski, Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii i Szwecji). W krajach tych użytki zielone stanowią duży udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rolniczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec odgrywa istotne znaczenie gospodarcze.

 

Program konferencji obejmuje General Partner Assembly Meeting (GPA 05) oraz Facilitator Agents Meeting (FA 06), w tym sesje tematyczne, panele dyskusyjne oraz sesję terenową.

Projekt Inno4Grass został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w linku http://www.up.poznan.pl/kl/index.php?option=com_content&view=article&id=152:inno4grass&catid=41:projekty&Itemid=37

 

Prof. dr hab. Piotr Goliński
(koordynator krajowy projektu)