wtorek, Czerwiec 15, 2021

cze
15
cze/15 10:00 - cze/15 11:30

Wykłady otwarte dla studentów i pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu!

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zapraszamy na wykłady otwarte dla pracowników i studentów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, które poprowadzi Pani Profesor Hanny Wijaya z Bogor Agricultural University (IPB), kierownik Zakładu Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Technologii.

Zapraszamy na wykłady otwarte dla pracowników i studentów Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, które poprowadzi Pani Profesor Hanny Wijaya z Bogor Agricultural University (IPB), kierownik Zakładu Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Technologii.  Jest egzaminatorem zewnętrznym uniwersytetów indonezyjskich, pełniła funkcje profesora wizytującego w National University of Singapore, Hokkaido University, Wisconsin University, SGGW. Autorka wielu publikacji naukowych, o liczbie cytowań 1756 i indeksie Hirscha 19. Posiada w swoim dorobku 10 patentów, z których najbardziej znanym jest w pełni skomercjalizowany produkt „cajuputs Candy"

 

Wykłady będą odbywać się w języku angielskim za pomocą Microsoft Teams - link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55813e69afcb44d8864f67121b9518c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5e1ad1c-c75c-474d-bcd5-33a17951dc43&tenantId=c715e6ac-7770-4e32-8741-3be9759766f0
 

Przeprowadzane są w ramach programu Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr POWR.03.05.00-00-Z228/17-00.

 

Plan wykładów

date

time

hours*

day

topic

17 May

10.00-11.30

2

Monday

What are oriental, ethnic and traditional foods: Focus on Indonesia perspective

 

 

 

 

 

20 May

10.00-11.30

2

Thursday

Development of Indonesian potential food commodities, product development based on research work with examples of commercialized products

 

 

 

 

 

27 May

10.00-11.30

2

Thursday

Product development based on series of research works utilizing Cajuput Oil (Melaleuca cajuputi L.) as ingredient in functional candy

 

 

 

 

 

3 June

10.00-11.30

2

Thursday

Environmentally Friendly “Quick Tempe”

 

 

 

 

 

15 June

10.00-11.30

2

Tuesday

Unlocking the Coconuts “Power”