Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

piątek, Wrzesień 24, 2021

wrz
23
wrz/23 10:00 - wrz/24 13:00

VI Konferencja Naukowa z cyklu: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych" połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania. 

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych" połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania. 

 

Tematyka konferencji obejmuje m.in.: inwentaryzację i monitoring siedlisk przyrodniczych, gospodarkę wodną dolin rzecznych, problemy eksploatacyjne urządzeń i obiektów hydrotechnicznych,wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, kompensacje przyrodnicze, technologie informatyczne w zarządzaniu środowiskiem, oceny oddziaływania na środowisko na terenach objętych ochroną prawną, gospodarkę wodną oraz planowanie ochrony siedlisk i gatunków w zmieniającym się klimacie, pomiary, kontrola i ochrona zasobów wodnych,

 

Konferencja, stanowi całość opartą na trzech elementach: Informacja, Impuls, Integracja. 
Informacja, rozumiana jako propagowanie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w dolinach rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i ekosystemów wodnych oraz zapewnienie możliwości wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami konferencji. 

 

 

Konferencja ma w założeniu dać impuls do pogłębionych badań naukowych na rzecz prawidłowego gospodarowania na tych terenach w oparciu o dotychczasową wiedzę. Powinna być też motywacją dla intensyfikacji prac w ramach realizowanych obecnie kierunków badań, a w razie potrzeby do zmiany utartych, czasem wygodnych ścieżek naukowych. Spotkanie to, może dać szansę na planowanie wspólnych aktywności naukowych w niedalekiej przyszłości. Integracja realizowana poprzez udział w konferencji, wspólną dyskusję nad prezentacjami wygłaszanymi podczas sesji naukowych. Powinna sprzyjać integracji środowiska uniwersyteckiego z otoczeniem społecznym oraz zacieśnieniu współpracy między ośrodkami naukowymi. 

 

 

wrz
24
wrz/24 14:00 - wrz/24 22:00

Noc Naukowców 2021 pod hasłem „W nauce nadzieja”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podczas Nocy Naukowców w 2021 r. nasi badacze pokażą jak nauka i naukowcy mogą uratować planetę. Pokażą, że właśnie w nauce jest nadzieja na ratunek. To hasło „W nauce nadzieja” będzie głównym mottem imprezy. Ma sprawić, że młodzi ludzie spojrzą na naukę jako źródło siły, możliwości i nadziei na przyszłość. 

Podczas Nocy Naukowców w 2021 r. nasi badacze pokażą jak nauka i naukowcy mogą uratować planetę. Pokażą, że właśnie w nauce jest nadzieja na ratunek. To hasło „W nauce nadzieja” będzie głównym mottem imprezy. Ma sprawić, że młodzi ludzie spojrzą na naukę jako źródło siły, możliwości i nadziei na przyszłość. Wierzymy, że każdy z nich będzie chciał stać się bohaterem ratującym planetę. Zapraszamy 24 września 2021 roku. #PUT #UAM #PULS #UEP #AWF #PCSS #IGCPAN #IFMPAN #NocNaukowcow #ResearchersNight #SOSdlaZiemi #NaukowcydlaZiemi #SOSforEarth #wnaucenadzieja.

Realizując program NN naukowcy z poznańskich uczelni pokażą, że sytuacja klimatyczna Ziemi jest bardzo trudnią, ale właśnie w nauce jest nadzieja na uratowanie jej. To hasło „w nauce nadzieja” będzie głównym mottem imprezy. Ma sprawić, że młodzi ludzie spojrzą na naukę jako źródło siły, możliwości i nadziei na przyszłość. Każdy z nich będzie chciał stać się bohaterem ratującym planetę. W dzisiejszych czasach widać ogromne zainteresowanie młodych ludzi tą tematyką. Podczas imprezy pokażemy jak każda z dziedzin nauki (nauki techniczne, humanistyczne, przyrodnicze, nauki o zdrowiu) może być źródłem nadziei na ratowanie planety. Tematyka programu będzie wskazywała na znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu dla Europy i jej obywateli. Zobacz jak codziennie żyć ekologicznie, przekonaj się jak powinno wyglądać idealne miasto przyszłości, przyjrzyj się roślinom, które żywią świat, naucz się dbać o ekosystem, dowiedz się jak znajomość drzew ratuje życie, poznaj technologie przyjazne środowisku.   Naukowcy zapraszają także do wspólnego tańca i zabaw sportowych. Przekonasz się, że naukowcy to zwyczajni ludzie, a ich praca jest naprawdę fascynująca.  Zadbamy także o to, aby program był nie tylko edukacyjny, ale także interesujący dla młodych ludzi.

 

Ze względu na sytuację , wydarzenie w dużej mierze zostaje zorganizowane online.

Start o godzinie 16.00. 

 

Więcej informacje na stronie www.poznan.nocnaukowcow.pl/.

 

 

WYDZIAŁY