Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wszystkie wydarzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wszystkie wydarzenia

cze 26

Konferencja organizowana jest z inicjatywy IBRA (International Buckwheat Research Association) od 30 lat.

cze 09

Celem konferencji jest ukazanie dorobku i możliwości środowiska naukowego działającego na rzecz gospodarki, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw z branży „Life Sciences” oraz integracja obu środowisk.

Maj 28

Organizowana Konferencja Naukowa pt. "Ecological and Environmental Engineering" ma charakter cykliczny i umożliwa wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym w zakresie wypracowywania kompleksowych rozwiązań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego oraz podjęcia dyskusji wspólnej, lepszej przyszłości. 

Celem konferencji bedzie prezentacja najnowszych wyników bada naukowych i osiągnieć wdrożeniowych z zakresu inzynierii ekologicznej i środowiskowej, realziowanej w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. 

lis 27

Konferencja "Biotechnologia niejedno ma imię" ma na celu przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej nauki mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce. 

lis 18

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Rynki żywnościowe 4.0. Konferencja odbędzie się online w dniach 18-19 listopada 2021 r., ze specjalnym udziałem prelegenta dr Bettiny von Stamm, wizjonerki, myślicielki i implementatorki w dziedzinie innowacji.

lis 18

The Poznań University of Economics and Business and the Poznań University of Life Science are pleased to invite to the international scientific conference Food markets 4.0. The conference will be held online from 18 to 19 November 2021, with special participation of a keynote speaker dr Bettina von Stamm, a visionary thinker & doer in the field of innovation.

lis 16

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski realizuje  cykliczne seminaria naukowe o zasięgu ogólnopolskim. Partnerem organizacyjnym jest Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP oraz Regionalne Dyrekcje LP w Poznaniu i w Pile.  

lis 08

Już wkrótce 24. odsłona Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanego z myślą o wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej!

lis 05

Wykład Profesora doktora habilitowanego Daniela T. Gryki z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk...

lis 04

Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego mają zaszczyt zaprosić na wykład dr. Antonio Ganga z Uniwersytetu w Sassari

Strony

WYDZIAŁY