STUDIA PODYPLOMOWE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem co najmniej pierwszego stopnia. To bardzo dobry początek kariery i zaspokojenie niedosytu wiedzy specjalistycznej, a jednocześnie znalezienie pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oferta studiów podyplomowych jest bardzo zróżnicowana,  a każdy kandydat znajdzie coś interesującego dla siebie.

Chcesz znaleźć pracę marzeń!!!

Robić to co lubisz!!!

Kształtować swoją ścieżkę kariery!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na stronach www wydziałów oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pełna oferta znajduje się także w Informatorze o Studiach Podyplomowych 2017/2018 w Poznaniu.
 

Wysokość opłat za studia podyplomowe określa Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii - dawny WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii - dawny WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Wydział Leśny i Technologii Drewna - dawny WYDZIAŁ LEŚNY

Wydział Leśny i Technologii Drewna - dawny WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny