Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Henryk Jeleń laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Henryk Jeleń laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej

Prof. dr hab. Henryk Jeleń z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu został wyróżniony Medalem im. Wiktora Kemuli. Odznaczenie przyznawane jest przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Nagroda przyznawana jest od 1998 r. i prof. Jeleń jest dwudziestym drugim naukowcem odznaczonym tym wyróżnieniem.

 

 

Zainteresowania naukowe prof. Jelenia to głównie chemia i analityka związków lotnych i zapachowych żywności w szczególności: i) rozwój metod ekstrakcji, identyfikacji i kwantyfikacji związków  lotnych i zapachowych żywności, ii) wykorzystanie metod profilowania i elektronicznych nosów do różnicowania produktów, wykrywania zafałszowań i monitorowania procesów technologicznych, iii) metody sprzężone (GC-MS, GC-O) w analityce żywności.

Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie (volatilomics.puls.edu.pl), którą kieruje Profesor, prowadzi prace nad różnymi aspektami związków lotnych i ich nielotnych prekursorów. Laureat jest autorem pierwszych w Polsce publikacji z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w analizie żywności (JAFC, 1998), z wykorzystaniem elektronicznych nosów w analizie żywności (JAFC, 2003), a także z wykorzystaniem chromatografii gazowej i olfaktometrii w analizie związków zapachowych (JAFC, 2005). Prof. Jeleń jest pionierem w kraju w wykorzystaniu do badań kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej - w pracowni, którą kieruje, pracuje pierwszy w naszym kraju zestaw GC×GC-ToFMS (JChA, 2008). Pod jego kierownictwem zrealizowano 11 projektów KBN/NCN/MNiSW związanych z problematyką związków lotnych i zapachowych żywności, jakością żywności oraz metabolitami wtórnymi grzybów. Znalazł się wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie Food Science , biorąc pod uwagę  całokształt dorobku.

 

Patron nagrody prof. Wiktor Kemula, był polskim chemikiem specjalistą w zakresie chemii analitycznej i elektroanalizy, uważanym za twórcę polskiej szkoły polarografii.

Medal zostanie wręczony podczas uroczystego otwarcia 64. Zjazdu PTCHem, który odbędzie się w Lublinie w dniach 11-15 września 2022 r.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY