Jakość kształcenia

W trosce o dalszy rozwój i umacnianie pozycji naszego Uniwersytetu w krajowym i europejskim obszarze edukacji Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadził Uchwałą nr 21 z dnia 21 listopada 2012 roku Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 

System obejmuje wszystkie etapy i specyfikę procesu kształcenia oraz działania związane z jego systematycznym doskonaleniem.

 

System działa w oparciu o szczegółowe procedury zawierające metodologię badań jakości kształcenia oraz wzory niezbędnych dokumentów.

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny