Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel./fax. 61/8487060.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Volkswagen 3C Passat Lim. B6 Comfortline 2.0 FSI, nr rej. PO-726AK, nr identyfikacyjny (VIN) WVWZZZ3CZ6P208896, rok produkcji: 2006, przebieg: 318250 km, pojemność silnika: 1984 ccm, moc silnika: 110 kW kolor: oliwkowy, sprawny technicznie, termin badania technicznego: 30.06.2019r i drugi komplet opon wraz z felgami stalowymi.

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

W jubileuszowym roku powstania Uniwersytetu Poznańskiego, wykłady wygłoszą również naukowcy, związani z uczelniami mającymi wspólne korzenie.

Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 11 grudnia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”, a wygłosi ją prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tytuł wykładu to:

Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność. 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon wyklady uniwesyt_grudzien 2018.pdf759.05 KB

Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby N

Jednocześnie zobowiązuję Dziekanaty Wydziałów do przekazania zebranych oświadczeń wraz z imienną listą pracowników składających w/w oświadczenia w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych.

 

 

Prorektor

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Wydawania kart abonamentowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP, uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2018 wydawanie nowych kart abonamentowych z ważnością do 31 marca 2019r. odbywać się  będzie :

od poniedziałku do piątku w godz. od 1300 do 1400

Podstawą wydania będzie:

Ocena związku pomiędzy wzorcami żywienia a zdrowiem metabolicznym kobiet po menopauzie (menoprojekt)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Menoprojekt organizowanym przez Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki. Badania dotyczą oceny sposobu żywienia kobiet po menopauzie.

 

Kogo poszukujemy?

 

Kobiet w wieku 51-65 lat, po naturalnej menopauzie.

 

Co oferujemy?

 

➡bezpłatną analizę i ocenę składu ciała (m.in. badanie zawartości tkanki tłuszczowej wisceralnej)

➡ bezpłatne badania krwi (m.in. profil lipidowy)

ZałącznikRozmiar
PDF icon Snack.pdf780.58 KB

Wydawania kart abonamentowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP, uprzejmie informuje, że wydawanie nowych kart abonamentowych odbywać się  będzie w soboty:

27 października br oraz 3 i 17 listopada br w godz. Od 730 – 1230.

Podstawą wydania będzie:

 • wypełniony nowy wniosek o wydanie karty abonamentowej z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zwrot dotychczasowej karty
 • okazanie ważnej legitymacji studenckiej, pracowniczej

Jednocześnie informujemy, że Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia nie zajmuje się:

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015

Do konkursu mogą być zgłoszone prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego i inne.

 

Prawo zgłaszania prac konkursowych mają: uczelnie wyższe, instytuty naukowe, naukowobadawcze, stowarzyszenia, instytucje kulturalne, samorządy lokalne, autorzy prac oraz ich promotorzy.

 

Szkolenie okresowe BHP

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2018r w godzinach 8:00 do 14:00 organizowane jest szkolenie OKRESOWE  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej „F”  (budynek WTD) przy ul. W. Polskiego 38/42 w Poznaniu.

Obowiązkiem szkolenia objęci są:

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat Szkolenie Okresowe BHP.pdf744.83 KB

Projekt "Młoda kadra"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany czas realizacji Programu został przewidziany na okres 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.

Wsparciem objętych zostanie minimum 62 przedstawicieli/ek młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy/e spełniają wszystkie poniższe kryteria:

ZałącznikRozmiar
PDF icon plakat_A3.pdf2.07 MB
PDF icon Przewodnik po Projekcie.pdf11.78 MB

Program stypendialny Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Wypełnione komputerowo wnioski należy skłądać w punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie do 20 października br. 

 

Wszelkie informacje na temat programu znajdują się w załączniku oraz na stronie www.umww.pl

Konkurs Popularyzator Nauki 2018

W konkursie Popularyzator Nauki nagradzane są osoby, zespoły czy instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

Zgłoszenia można nadsyłać do połowy października (15.10). Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali w styczniu, kiedy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

 

Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących

Wszelkie sprawy związane z obsługą urządzeń, wymianą materiałów eksploatacyjnych, awarii , napraw itp. Należy zgłaszać  mailem do serwisu , jednocześnie wysyłając do wiadomości pani Lidii Filas, która jest odpowiedzialna za realizację umowy. 

 

Nowe Zasady Pobierania Kluczy DYSPOZYTOR KLUCZY W BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że od dnia 5.07.2018 r. (przesunięcie terminu na dzień 13.07.18 r.) obowiązują nowe zasady pobierania kluczy w budynku Collegium Maximum (wysoka i niska część) do pokoi, sal wykładowych, seminaryjnych, audytoryjnych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeń technicznych, gospodarczych i magazynowych. Klucze dotychczas pobierane w portierni (niska część) zostają przeniesione do elektronicznego depozytora na klucze przy portierni. Pracownicy i upoważnione osoby pobierają klucze z depozytora za pomocą spersonalizowanych kart magnetycznych. Karty będą wydawane indywidualnie po okazaniu legitymacji pracowniczej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość przez pracowników Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Sprzedaż karpi świątecznych - Komunikat

K O M U N I K A T Działu Osobowego i Spraw Socjalnych 

 

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zakupu karpi świątecznych. Sprzedaż odbywać się będzie w łączniku pomiędzy budynkami Cieszkowskie Nowe i Cieszkowskie Stare (wejście bezpośrednio z parkingu przed budynkiem Cieszkowskie Nowe),

w dniach:

20 grudnia (czwartek) i 21 grudnia (piątek)

w godzinach od 900 do 1800

 

Cena za 1 kg karpia wynosi 15 zł.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zakup karpia.pdf200.89 KB

Inwentaryzacja roczna środków materialnych

Spisem z natury objęte zostaną następujące składniki majątkowe:

 1. materiały ewidencjonowane (podręczne magazynki w instytutach i katedrach),
 2. materiały w magazynach: Zakładu Graficznego, Magazynie Centralnym, Artykułów Biurowych, Chemikaliów,
 3. inwentarz żywy (zwierzęta doświadczalne),
 4. wyroby gotowe,
 5. roboty w toku,
 6. inwestycje rozpoczęte,
 7. paliwo.

Składy zespołów spisowych ustalą kierownicy poszczególnych jednostek (komórek) organizacyjnych.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Inwentaryzacja roczna 2018.pdf195.9 KB

KOMUNIKAT DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW

Uprzejmie informuję, iż ze względu na zwiększoną ilość wypłat w miesiącu grudniu 2018 roku, rachunki dotyczące wypłat wynagrodzeń bezosobowych na wypłatę w dniu 12 grudnia Dział Płac i Stypendiów przyjmuje w terminie do 5 grudnia włącznie, natomiast rachunki na wypłatę w dniu 21 grudnia w terminie do 14 grudnia włącznie.

W przypadku wynagrodzeń z projektów, które mają zostać wypłacone w miesiącu grudniu karty wypłat będą przyjmowane do dnia 14 grudnia włącznie.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Wypłaty grudniowe2018.pdf3.27 MB

PLANOWANIE 2019 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA

Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Wzorem lat ubiegłych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora Nr 27/2015 z dn. 2.03.2015.), proszę o przesłanie
do dnia 14 grudnia 2018 roku danych dotyczących dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia sporządzonych wg następujących zasad:

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia