Informacja w sprawie dostaw chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania dostawcą chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego została firma: PPHU „ALF” Klorek, Moskalik Spółka Jawna, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
ul. Kąkolewska 27

 

  1. Zamówienia składane będą przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni według zapotrzebowania bezpośrednio do Wykonawcy wg wzoru zamówienia zał. nr 1, zgodnego z wykazem artykułów chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego znajdującego wg załącznika nr 2
  2. Jednocześnie informujemy, że zamówienia należy składać drogą mailową na adres mailowy biuro@alf-hurt.pl. lub faksem : (61) 44-46-266 nr 23
  3. Dostawy odbywać się będą na wskazany adres poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, po uprzednim złożeniu zamówienia natomiast odbiory, potwierdzane będą protokołem - załącznik nr 3.
  4. Termin dostawy po złożonym zamówieniu wynosi maksymalnie 2 dni robocze.

Dni robocze pon.- piątek 8.00-14.00.

  1. Oryginał faktury po odbiorze z Kancelarii jednostki opracowują i przekazują
    do Kwestury.

 

 

 

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani mgr inż. Ilona Łuczak, e-mail: ilona.luczak@up.poznan.pl, tel. 0-61 846-6277  w godz.  pon.-piątek  8.00-14.00