Zaproszenie na szkolenia: Ochrona własności intelektualnej – 28.04.2021 r. (Projekt RID)

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne on-line

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (PROJEKT RID)

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:

 

Szkolenie nr 1: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowej pracowników uczelni

Szkolenie nr 2: Ochrona „nowości” wyników B+R w postępowaniach awansowych studentów i doktorantów

 

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki) w latach 2019-2022.

 

Tematyka szkoleń:
W trakcie szkoleń przedstawione zostaną zagadnienia problemowe na tle ochrony własności intelektualnej w relacjach uczelni z innymi podmiotami, w szczególności przedsiębiorcami, jak również w wymiarze wewnętrznym (w tym współpraca twórców z rzecznikiem patentowym). Przedstawiona zostanie w wymiarze praktycznym niezwykle istotna problematyka projektowania nowych badań naukowych z wykorzystaniem internetowych baz danych, a także ustalenia twórców wyników prac badawczych. Poruszona zostanie także kwestia odpowiedniej synchronizacji czasowej publikacji naukowych czy innych przypadków rozpowszechnienia wyników prac badawczych (np. raporty w projektach dofinansowanych) w przypadku planowanego zgłoszenia dobra intelektualnego do urzędu patentowego – ze szczególnym uwzględnieniem relacji z przedsiębiorcami. Ze względu na wymiar praktyczny odrębnie omówiona zostanie problematyka ochrony „nowości” wyników prac badawczych w pracach dyplomowych i rozprawach doktorskich oraz związanych z nimi postępowaniach awansowych (procedura dyplomowania i przewód doktorski).

 

Terminy i godziny szkoleń:
Szkolenie nr 1: 28.04.2021 r. (środa) w godz. 11:00-12:15
Szkolenie nr 2: 28.04.2021 r. (środa) w godz. 12:15-13:00

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniach:
Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia (załącznik do Zaproszenia na szkolenia) prosimy przesłać na adres e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15:00. W odpowiedzi przesłany zostanie link do wydarzenia na platformie MS Teams.

 

Formuła szkoleń:
Szkolenia zostaną przeprowadzone przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 6270.