ABSOLUTORIUM STUDENTÓW UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego dobiegła końcowi naukowa przygodowa studentów Uniwersytetu Młodych Przyrodników na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP.

W budynku Biocentrum UPP 6 czerwca 2019 r. odbyły się uroczystości, podczas których wręczone zostały dyplomy i indeksy dla uczestników I edycji tego niezwykłego projektu. Swoje pierwsze w życiu absolutorium oraz gratulacje z rąk prorektora ds. studiów, prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka, prorektora ds. nauki współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza oraz dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, dr. hab. inż. Jerzego Bykowskiego odebrało aż 200 uczniów.

„Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą Wam pomocne w dalszym kształceniu, a za kilka lat spotkamy się ponownie już podczas Waszych studiów akademickich.” – mówił dr hab. inż. Jerzy Bykowski dziękując również wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Uniwersytet Młodych Przyrodników (UMP) to projekt edukacyjny, którego celem jest integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację 3 tego typu projektów, w tym „Zostań młodym inżynierem środowiska” realizowanym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej od września 2018r. 

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP