Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze: PRELUDIUM BIS 2, OPUS 20 + LAP, SONATA 16

PRELUDIUM BIS 2    https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

OPUS 20 + LAP          https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

SONATA 16                 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

 

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Piotr Goliński

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mailowe od Kierownika Działu Aparatury Naukowo-Badawczej o zaplanowanej aparaturze lub jej braku (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).

Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: anna.meller@up.poznan.pl;

  • potwierdzenie e-mailowe Kierownika Katedry lub Dziekana akceptujące wniosek do złożenia (również wydruk e-maila);
  • W przypadku konkursu Preludium Bis 2 podpis z Sekcji Współpracy Międzynarodowej pod informacją odnośnie planowanego stażu zagranicznego.
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą (załącznik bez podpisów);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu.

 

 

Informuję, że dwa ostatnie załączniki, pojawiają się dopiero w momencie zablokowania wniosku w zakładce „wysyłka elektroniczna” i tam są do pobrania.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCN tj. do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

Natomiast w celu wypełnienia „Panelu zarządzania danymi” zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie uczelni (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Plan zarządzania danymi i polityka otwartego dostępu).

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny