Konkurs na projekt badawczy: SONATINA  4

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 16 grudnia 2019 roku konkurs na projekt badawczy: SONATINA  4 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 09 marca 2020 r. do Działu Nauki.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.  

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą;
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu;
  • 1egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez Kierownika Jednostki/Dziekana Wydziału, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 marca 2020 r.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od kwietnia.

ZałącznikRozmiar
Plik 20_Konkurs NCN Sonatina_4.docx16.41 KB