„UNIWERSYTET W CZASACH PANDEMII: NAUKA, DYDAKTYKA, ADMINISTRACJA” - zadaj pytanie dotyczące funkcjonowania administracji i e-learnigu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w czasach pandemii

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zamknięcie placówek oświatowych, w tym uniwersytetów, zastąpienie nauczania stacjonarnego edukacją zdalną, ograniczenie do minimum fizycznych kontaktów i załatwianie spraw bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Następnie sukcesywny powrót do miejsc pracy i dopasowywanie form działalności do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. To tylko wybrane wyzwania jakie stanęły przed osobami zarządzającymi uczelniami w związku z pandemią. W jaki sposób Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dostosowywał się do funkcjonowania w czasie pandemii? Jakie rozwiązania usprawniające działania uczelni w okresie pandemii podjęte zostały na UPP? Na jakich zasadach realizowana była nauka zdalna? Z jakimi problemami trzeba było się zmierzyć? I jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami?

Te i inne zagadnienia poruszone zostaną podczas konferencji „UNIWERSYTET W CZASACH PANDEMII: NAUKA, DYDAKTYKA, ADMINISTRACJA”. W ramach sesji związanej z funkcjonowaniem administracji w czasie pandemii mgr Robert Fabiański, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Ireneusz Laks, Kierownik Centrum e-learning Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania, które można wysyłać do dnia 22.09 na adres e-mail: konferencja-sars2020@up.poznan.pl w tytule emaila prosimy o dopisek „sesja administracja”.

 

W imieniu organizatorów konferencji zapraszamy do zadawania pytań i wysłuchania dyskusji, która odbędzie się już 24 września 2020 r.  http://www1.up.poznan.pl/konferencja-sars2020/node/16

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny