KAPSUŁA CZASU UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO 2019- 2119

Uczelnie współorganizujące jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłaszają konkurs na artefakty Kapsuły Czasu. 

Kapsuła czasu to instalacja jubileuszowa przed historycznym budynkiem Uniwersytetu Poznańskiego przy ul. Wieniawskiego 1, w której na 100 lat zostaną zamieszczone artefakty wybrane przez społeczność akademicką oraz osoby biorące udział w niniejszym konkursie na artefakty Kapsuły Czasu Uniwersytetu Poznańskiego.

Celem Kapsuły Czasu Uniwersytetu Poznańskiego jest upamiętnienie obrazu mieszkańców miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego w roku 2019 poprzez artefakty – przedmioty, które Uczestnicy Konkursu wskażą jako najbardziej znaczące w historii ostatnich 100 lat, reprezentatywne dla naszej społeczności w sferach życia prywatnego i zawodowego oraz identyfikujące wyzwania i marzenia z jakimi mierzymy się na koniec drugiej dekady XXI wieku. Kapsuła Czasu Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 7 maja 2019 roku zostanie uroczyście wkopana na 100 lat do uroczystości jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

 

Szczegóły oraz zasady konkursu można znaleźć na stronie www.100lat.amu.edu.pl