Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących

Komunikat Dotyczy: kompleksowej obsługi urządzeń drukujących. Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, iż od 12.06.2019r. przez okres 12 miesięcy obowiązuje umowa  na usługę kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla  administracji centralnej, dziekanatów oraz domów studenckich, którą świadczy firma SHARP ELEKTRONICS(EUROPE) GMBH.

Wszelkie sprawy związane z wymianą materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru), dostawą i wymianą urządzeń, usterkami i naprawami należy zgłaszać e- mailem na adres: biuro@cellpol.com.pl, do wiadomości: serwis.sep@sharp.eu oraz beata.kowalska@up.poznan.pl.

Osoba odpowiedzialną, z ramienia Uczelni, za realizację umowy jest Pani Beata Kowalska- Sierzant, która udzieli szczegółowych informacji w w/w sprawie.

Telefon kontaktowy:  0-61 848 70 58 w godz. 07.00-15.00. Jednocześnie  informuję, że każde zgłoszenie musi zawierać dane osoby zgłaszającej oraz kontakt do niej, a także model , numer seryjny i lokalizację urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

 

Obsługa dotyczy jednostek:
- Biuro Rektora
- Sekretariat Kanclerza
- Dział Marketingu Komunikacji
- Centrum Innowacji i Transferu Technologii
- Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
- Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami 
- Dział Nauki
- Dział Organizacyjno Prawny
- Dział Osobowy i Spraw Socjalnych
- Dział Rozwoju Uczelni
- Dział Studiów i Spraw Studenckich
- Kancelaria Ogólna
- Sekcja  ds. Funduszy Strukturalnych
- Dział Techniczny
- Archiwum Uczelniane.
- Biuro Zamówień Publicznych
- Dział Ewidencji Środków Materialnych
- Dział Finansowy
- Dział Inwentaryzacji
- Biuro Kwestora i Analityk Finansowy
- Dział Księgowości 
- Dział Płac i Stypendiów
- Dział Współpracy z Zagranicą
- Wydawnictwo
- Wieści Akademickie
- Inspektorat BHP i OP
- Ośrodek Informatyki
- Audyt Wewnętrzny
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji
- Administracja Domów Studenckich: ul. Piątkowska 94 blok 3 A,B,C  Przylesie, ul. Dożynkowa 9 blok G
- Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
- Dziekanat Wydziału Technologii Drewna
- NSZZ Solidarność, Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Kierownik
Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat.pdf180.46 KB