Przyroda od A do Z – Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UPP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”. Na projekt przyznano środki w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

W roku akademickim 2018/2019 w murach naszego Wydziału gościła grupa 32 uczniów z Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie. Młodzi adepci nauk przyrodniczych kształcili się w ramach sześciu spotkań (każde składające się z wykładu i warsztatów laboratoryjnych) zorganizowanych przez pracowników i doktorantów Katedry Agronomii, Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Katedry Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Katedry Genetyki i Hodowli Roślin oraz Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego.

Tematy zajęć, w których uczestniczyli Młodzi Przyrodnicy przedstawiały się następująco (wg dat zajęć odbywających się w kolejnych jednostkach):

 • Katedra Agronomii (22.10.2018):
  • Agrotechnika roślin uprawnych jako element optymalizacji produkcji.
  • Roślina uprawna i jej zdrowie.
  • Nasiona i wykorzystanie powstałych z nich roślin.
  • Chwast – nierozłączny towarzysz roślin uprawnych.
 • Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska (30.11.2018):
  • Obieg azotu w przyrodzie a nawożenie roślin uprawnych.
  • Co piją rośliny?
  • Najpierw masa potem rzeźba.
  • Zielono mi.
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów (14.12.2018):
  • Gleba i jej funkcje w ekosystemie.
  • Czarno na białym.
  • Ziarnko do ziarnka w glebie.
  • Nie tylko nasze kości potrzebują wapnia.
 • Katedra Genetyki i Hodowli Roślin (01.02.2019):
  • Modyfikacje genomu roślin. Czy potrzebujemy roślin GMO?
  • Im dalej w las tym więcej drzew, czyli o zmienności genetycznej roślin.
  • Od możliwości do rzeczywistości czyli poszerzanie zmienności genetycznej.
  • Co jeśli nie gleba? Czyli dlaczego rośliny mogą rosnąć w galaretce.
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej (01.03.2019):
  • Potężne mikroorganizmy.
  • Niewidzialny (?) świat mikroorganizmów.
  • Mroczne życie bakterii – czyli o bogactwie i złożoności życia mikrobiologicznego gleby.
  • Bakteria najlepszym przyjacielem rośliny.

 

 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego (29.03.2019):
  • Mleko jest z trawy.
  • Trawa niejedno ma imię.
  • Nie tylko trawy czyli o ziółkach i roślinach jadowitych.
  • Od motyla do żubra - łąka domem dzikich zwierząt.

Zwieńczeniem serii wykładów i warsztatów, w trakcie których uczniowie zgłębiali swoją wiedzę na temat procesów zachodzących w przyrodzie i wykorzystaniu tych zjawisk w produkcji rolniczej było wręczenie Indeksów Młodego Przyrodnika, które miało miejsce 29.03.2019 roku w BIOCENTRUM Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uroczystego wręczenia Indeksów dokonała Pani Dziekan prof. dr hab. Anna Kryszak wraz z Prodziekanem prof. dr hab. Andrzejem Blecharczykiem w obecności pracowników Wydziału, zaangażowanych w prowadzenie zajęć w ramach projektu.

Nie możemy doczekać się wizyt kolejnej grupy uczniów w roku akademickim 2019/2010!

 

dr  Łukasz Mendyk
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów