Spotkanie z ekspertem Narodowego Centrum Nauki

Dnia 12 lutego 2019 r. od godz.12:30 do 15:30 w Kolegium Rungego odbędzie się spotkanie z Panią dr Martą Buchalską  ekspertem Narodowego Centrum Nauki, która przedstawi informację na temat konkursów krajowych i międzynarodowych organizowanych w 2019 roku oraz informację na temat realizacji grantów (tj. konstrukcję, sposób pisania wniosku, najczęstsze błędy, które popełniają wnioskodawcy itp.).

 

Spotkanie w szczególności dedykowane jest pracownikom prowadzącym badania naukowe i doktorantom.

 

Ze względów organizacyjnych w terminie do 4 lutego br. prosimy o przesłanie liczby zainteresowanych osób z Wydziałów, które chciałyby uczestniczyć w w/w spotkaniu na adres: kinga.witkowska@up.poznan.pl lub dzial.nauki@up.poznan.pl

 

Zapraszam pracowników Uczelni do udziału w tym spotkaniu.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(-) prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz