Stypendium dla młodych wybitnych naukowców

Dział Rozwoju Uczelni informuje, że w okresie 2 maja br. - 31 maja br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wnioskodawcą jest Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem i oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych (aktywne formularze umieszczone są na końcu komunikatu) znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 658).

 

Do 24 maja 2019 r. należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z podpisanymi załącznikami do Działu Rozwoju Uczelni, pok. 306 w budynku Collegium Maximum.

 

Termin podpisywania wniosków przez Wnioskodawcę odbędzie się 27-28 maja br. w Dziale Rozwoju Uczelni.