Zebranie Komisji Nauk Rolniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalności Komisji Nauk Rolniczych PTPN na zebranie  w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 do Katedry Agronomii UP (BIOCENTRUM, skrzydło C, II piętro, pokój 3.45).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalności Komisji Nauk Rolniczych PTPN na zebranie  w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 do Katedry Agronomii UP (BIOCENTRUM, skrzydło C, II piętro, pokój 3.45).

 

AGENDA Zebrania

16.00 – Otwarcie Zebrania ( I terminie) - Przewodniczący

16.15 -  Otwarcie Zebrania (w II terminie w przypadku braku kworum) – Przewodniczący

16.20 – Powołanie przewodniczącego zebrania oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej

16.30 – Wykład okolicznościowy: „Reprodukcja nasienna w Wielkopolsce oraz nowe zadania PIORIN związane z kontrolą GMO” – Pani mgr Maria Szczepanek, Kierownik Działu Nasiennego WIORIN; dyskusja dotycząca wygłoszonego referatu

17.00 – Wystąpienie przedstawiciela  władz Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PTPN

17.10 Dyskusja dotycząca przyszłości Komisji Nauk Rolniczych, możliwości działania, naboru nowych członków itd.

17.45 – 18.00 Wybory

18.00 – 18.10 Wolne głosy i wnioski

18.15 – Zakończenie Zebrania

 

p.o. Przewodniczącego Komisji Nauk Rolniczych Profesor Tadeusz Michalski