Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 1.10.2021 r. do 1.02.2022 r.
ferie świąteczne od 23.12.2021 r.  do 2.01.2022 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 2.02.2022 r.  do 13.02 2022 r.
przerwa międzysemestralna od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r. 
zimowa sesja poprawkowa od 19.02.2022 r.  do 24.02.2022 r.

 

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 25.02.2022 r *. do 22.06.2022 r.
ferie świąteczne od 14.04.2022 r.  do 19.04.2022 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 23.06.2022 r.  do 3.07 2022 r.
letnia sesja poprawkowa od 1.09.2022 r.  do 13.09.2022 r.

* na studiach stacjonarnych od 28 lutego 2022 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 2 listopada 2021 r. (wtorek) – na studiach stacjonarnych,
 • 12-14 listopada 2021 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • 7-9 stycznia 2022 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • 29-30 kwietnia 2022 r. (piątek-sobota) – na studiach niestacjonarnych,
 • 2 maja 2022 r. (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych,
 • 17-19 czerwca 2022 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 22 grudnia 2021 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 1 lutego 2022 r. (wtorek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,
 • 22 czerwca 2022 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki

 

POZOSTAŁE USTALENIA 

 

 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 7 marca 2022 r.
 2.  Na studiach inżynierskich zajęcia dydaktyczne w semestrze 7 (ostatnim) trwają do 22 grudnia 2021 r.
 3. Na studiach licencjackich Prorektor ds. studiów, na wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze 6 (ostatnim) do 31 maja 2022 r.
 4. Prorektor ds. studiów, na uzasadniony wniosek prodziekana ds. studiów, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów II stopnia.
 5. W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1-4, obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów.

 

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego zawiera:

 

Zarządzenie nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 roku

WYDZIAŁY