Prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak

 

Stanowisko:

Prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego

Wydział:

Rolnictwa i Bioinżynierii

Wykształcenie:

  • profesor nauk rolniczych, 2012
  • doktor habilitowany nauk biologicznych, 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Studiów i Spraw Studenckich

tel. +48 61 848 7009

e mail: dzstud@up.poznan.pl

Problematyka naukowa:

  • Biologia molekularna oddziaływań rośliny-mikroorganizmy;
  • mikrosymbionty diazotroficzne łubinów i soi – bakterie z rodzaju Bradyrhizobium występujące w glebach Polski;
  • struktura i funkcja genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy fenylopropanoidów w łubinach.