Aktualności

Seminarium „Wolność i odpowiedzialność akademicka. Doświadczenia i dobre praktyki”.

W dniu 26 lutego br. odbyło się z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Państwowych (KRASP) przy współpracy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Seminarium pt. "Wolność i odpowiedzialność akademicka.  Doświadczenia i dobre praktyki". Wydarzenie wpisuje się w trwającą dyskusję nad funkcjonowaniem ustawowych oraz pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich, ale również o postawach i działaniach samych akademików, a często również studentów. W spotkaniu z ramienia UPP uczestniczyła prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Warsztaty „Inteligencja finansowa – czy Cię na nią stać”

Dnia 6 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty „Inteligencja Finansowa - czy Cię na nią stać?” organizowane przez Studenckie Forum Business Centre Club, przy współpracy Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wsparciu Prorektora ds. Studiów prof. dr. hab. Piotra Ślósarza. Była to już XV edycja wydarzenia i wzięło w niej udział ponad 200 osób z całej Polski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia dostępna bez barier

Dla dorosłego człowieka, zdrowego, w pełni sił, który nie potrzebuje wsparcia w doświadczaniu rzeczywistości, dostępność jest najczęściej niezauważalna. Jednak dla wielu osób, czasowo bądź trwale dotkniętych różnorodnymi trudnościami dostępność warunkuje możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia. Jedną z tych sfer jest edukacja.

Czytelniku - zaproponuj książkę

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomina o prowadzonej akcji „Czytelniku - zaproponuj książkę”. Każdy może zgłosić propozycję książek do zakupu w celu wzbogacenia księgozbioru Biblioteki.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności