Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Dlaczego to właśnie mnie znowu pogryzły komary?

To jedno z najczęściej pojawiających się pytań trafiających do zoologów. Lubimy podkreślać własną wyjątkowość i indywidualne trudności. Czy jednak tak bywa w rzeczywistości – z tym pytaniem zwróciliśmy się do zoologa, badającego m.in. komary w miastach, prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Jak skutecznie konserwować archeologiczne artefakty?

Kogo nie fascynuje świat Indiany Jonesa? Pełen przygód, tajemnic i odkryć archeologicznych. Wykopaliska, odnajdywanie skarbów, poznawanie tajemnic jakie skrywa historia to bardzo medialne tematy. W cieniu natomiast pozostaje tak ważny etap konserwacji odkrytych artefaktów, bez którego to archeologiczne eksponaty mogą bardzo szybko utracić cenne „zapisane” w nich  informacje historyczne. 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2021 przyznane

Trzy naukowczynie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymały stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W gmachu MEiN 23 czerwca 2021 r. odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów.

Troskliwi ojcowie także w świecie płazów

Przywykliśmy myśleć, że w królestwie zwierząt opiekę nad osobnikami młodocianymi roztaczają matki, pary rodziców, albo czasem całe stado, nierzadko wspierane przez starsze rodzeństwo, a rola samca ogranicza się do przekazania materiału genetycznego i utrzymania terytorium, na którym przebywają samice. Tymczasem udział ojca w opiece nad potomstwem może być bardzo duży, a w przyrodzie rola samca jest często kluczowa w procesie odchowu młodych. 

Refleksja nad dzieciństwem zwierząt

Dzień Matki w maju, a Dzień Ojca w połowie czerwca. Pomiędzy nimi, 1 czerwca, wypada Dzień Dziecka. Przypadek? Nie sądzę – uśmiecha się poznański zoolog, prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od razu zaznacza, że już któryś rok z rzędu wypowiada się o dzieciństwie w świecie zwierząt i powoli przestaje wystarczać mu historyjek.

Martwe drewno w lesie to nie marnotrawstwo

Martwe drewno zwykle kojarzy się z drewnem przygotowanym do wywózki z lasu. Wszelkie zalegające, szczególnie większych rozmiarów, fragmenty drewna są postrzegane jako marnotrawstwo. Tymczasem niezwykle ważnym składnikiem lasu jest martwe drewno, na które trzeba spoglądać oczami ekologa, rozumiejącego subtelne relacje pomiędzy wieloma składnikami ekosystemu lasu. 

Śpij kochany śpij

Jeszcze parę minut i przestawiasz budzik, by pospać chwilkę dłużej. W weekend pozwalasz sobie na więcej, czasami zupełnie zapominasz o budziku i spisz, ile dusza zapragnie. Chyba, że jesteś ptasiarzem, lubisz podglądać ptaki, a te, przynajmniej większość z nich, lubią wiosenne i letnie poranki. Wtedy, nieco paradoksalnie, w weekend być może wstajesz nawet wcześniej niż w inne, robocze, dni tygodnia.

Zwierzęta na znakach drogowych

Znaki ostrzegawcze są dla większości użytkowników drogowego pewną oczywistością. Jednak ich wygląd, miejsca ustawienia i przekazywane informacje podlegają zmianom. Część znaków jest wycofywana, a równocześnie pojawiają się nowe. Oczywiście, pewne znaki zyskują uwagę opinii publicznej, np. dotyczące nowych form organizacji ruchu takich jak strefy czystego transportu.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

W dniu 10 maja 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci wyłonieni zostali spośród 244 Wnioskodawców.

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego w projekcie GUESSS

W tym roku pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mają zaszczyt pełnić funkcję koordynatora i wykonawcy międzynarodowego projektu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey). Koordynatorami międzynarodowym projektu są pracownicy Uniwersytet St. Gallen i University of Bern w Szwajcarii, wspierani przez koncern Ernst & Young. W Polsce natomiast koordynatorami są prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska i dr Mariusz Malinowski.

Udział UPP w pracach nad ewaluacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z członków konsorcjum realizującego projekt pt. Ocena ex ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 . Pozostali jego uczestnicy to Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy i Nawożenia – PIB w Puławach oraz Ecorys sp. z o.o. Badania wykonywane jest na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dwa projekty UPP z dofinasowaniem w konkursie Szybka ścieżka – Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę rankingową w ramach konkursu Szybka ścieżka – Agrotech. Ocenie według kryteriów zostały poddane 164 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 26 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 54 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Wśród zwycięskich wniosków znalazły się dwa projekty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

(Między) Narodowy Dzień DNA

„Wielkie odkrycia naukowe mają zdolność przemiany naszego życia, stawiają także przed nami nowe i trudne wyzwania. Odkrycie struktury DNA przez Cricka i Watsona w Cambridge w 1953 roku pozwoliło ludzkości na poznanie mapy ludzkiego ciała i całej natury ożywionej w stopniu jakiego sobie wcześniej nie wyobrażaliśmy” - to słowa wypowiedziane przez Sir Michaela Pakenhama, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce w 2003 roku z okazji 50 rocznicy odkrycia budowy DNA.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY