Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Covid-19 a możliwe zagrożenia w sektorze rolnictwo i wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe

Zagrożenia, z jakimi styka się rolnictwo są przede wszystkim identyfikowane z zanieczyszczeniami, które mogą mieć charakter związków mineralnych, organicznych czy biologicznych. Niezależnie od formy zanieczyszczeń ich obecność w glebie generuje szereg negatywnych zjawisk, co wpływa na funkcjonowanie gleby. Gleba jest witalnym komponentem agroekosystemów, które dostarczają pożywienia oraz paszy, a zatem obniżanie jej żyzności i produktywności jest najbardziej odczuwalne i dostrzegalne. 

Zero waste przyszłością rolnictwa – nawóz na bazie odchodów owadów (Hermetia Illucens)

Do 2050 roku rolnictwo będzie musiało zaspokoić potrzeby żywieniowe niemalże 10 mld ludzi. Biorąc pod uwagę dewastację gruntów rolnych i światowe niedobory wody jednym z rozwiązań wydają się być takie trendy jak zero waste czy alternatywne źródła białka, które pozwolą odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie bez niszczenia środowiska naturalnego. Filozofia „zero waste”  mocno wpisuje się̨ w naszą codzienność, jednak czy kojarzymy to sfomułowanie z rolnictwem? Niestety nie, a szkoda.

Seminarium naukowe „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy”

W dniu 4 marca br. z inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się seminarium naukowe pt. „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy”. Wydarzenie wpisuje się w trwające badania i szeroką  dyskusję na temat dostarczenia wiarygodnych danych o wielkości strat i marnowania żywności wśród wszystkich przedstawicieli ogniw łańcucha dostaw, utworzenia systemu monitorowania, który pozwoli ocenić skalę zjawiska oraz proponować adekwatne rozwiązania, w tym także regulacje prawne. Stanowi to także przedmiot badań naukowców Wydziału Ekonomii UPP. Podmioty podejmujące ten problem wskazują zgodnie na potrzebę wsparcia instytucji publicznych w budowaniu rozwiązań  informatycznych oraz procedur przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Wszystkie te działania można określić mianem: Efektywnego Programu Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności.

Nowy patent na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP

Kolejny patent dla naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na „Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych P.412749”. Twórcami wynalazku są dr inż. Sebastian Kujawiak, dr inż. Jakub Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz dr Robert Mazur (obecnie AGH).  Decyzja o ochronie patentowej na wynalazek została wydana przez Urząd Patentowy RP w dniu 02 marca 2021.

Kwiaty jadalne: od dekoracji po zdrowie

Kiedy myślimy o kwiatach, pierwszą rzeczą, o która przychodzi nam do głowy jest dekoracja na stole lub romantyczny prezent. Ale czy kiedykolwiek wyobrażaliśmy sobie, że kwiaty można także spożywać? Wiedza na temat funkcji kwiatów rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach, dzięki czemu są one wykorzystywane nie tylko jako dekoracja, ale także jako ważny składnik naszych potraw. Dodatkowo troska o naturalną żywność pochodzenia roślinnego i większa świadomość zdrowszego stylu życia wpłynęły na coraz częstsze stosowanie kwiatów jadalnych w naszym menu.

Kobiety czy mężczyźni? Kto chętniej podejmuje pracę w agrobiznesie?

Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od lat zasilają kadry rożnych branż agrobiznesu stając się nośnikiem wiedzy i innowacji w tym sektorze. Na ile sektor ten jest dla nich interesujący i zbliżony do wyobrażeń o idealnej pracy starali się wyjaśnić w swoich badaniach prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska z Wydziału Ekonomicznego oraz dr inż. Jarosław Uglis z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Podjęli także próbę określenia czy i jak płeć wpływa na decyzje o podjęciu pracy w tym sektorze. 

Torfowiskowa Stacja Doświadczalna UPP w Rzecinie zyska nowa infrastrukturę badawczą w ramach projektu „ACTRIS”

Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę badawczą. Projektowi pt. "ACTRIS - Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach działania 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 przyznana została dotacja w wysokości 11 616 598,24 zł. 

Przebudzenie trytonów i ich wielka wędrówka

Wiosenna aura za oknem nie pozostała bez wpływu na płazy, które odebrały wyraźny sygnał - nadszedł czas wyruszyć do miejsc rozrodu. Jak co roku jako pierwsze ze snu zimowego wybudziły się traszki i chociaż kilka dni temu w wielu miejscach zalegał jeszcze śnieg, to właśnie one od kilku dni intensywnie migrują. Zazwyczaj mało kto jest wstanie zarejestrować te wędrówki ze względu na niewielkie rozmiary traszek. 

Jak post wpływa na nasz organizm i czy poszczenie w obecnych czasach ma sens i jest bezpieczne?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) otyłość dotyczy 400 mln osób dorosłych na świecie, natomiast nadwagę ma ponad 1,6 mld. Problem nadmiernej masy ciała dotyczy także Polaków, bo według danych CBOS z 2019 roku aż 38% z nas ma nadwagę, a u 21% występuje otyłość. W związku z tym, coraz więcej osób chce w jak najkrótszym czasie stracić jak największą ilość kilogramów. Pojawia się więc pytanie, czy dobrym pomysłem na szybką redukcję masy ciała jest przeprowadzenie głodówki. 

Kilka słów o mruczkowych supermocach

Koty jako zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi już od ponad 9 tysięcy lat. Z pewnością większość z nas nie potrafiłaby wyobrazić sobie życia bez kota w domu. Karmione, głaskane i zabawiane, spacerują wokół ludzkich czy też stołowych nóg i śpią na naszych kanapach. Wydawać by się mogło, że znamy swoich pupili na wylot, ich przyzwyczajenia, ulubione przysmaki czy też najlepsze miejsca do obserwacji psa sąsiada. Ale czy to już wszystko, czego możemy dowiedzieć się o zwyczajach czworonożnych domowników? Ile tak naprawdę wiemy o sekretnym życiu naszych kocich towarzyszy? 

Tłusty czwartek i odwieczne pytanie ile pączków można zjeść?

Tłusty czwartek to jeden z dni tradycyjnie świętowanych w Polsce, wypadający według kalendarza chrześcijańskiego w ostatni czwartek przed wielkim postem, czyli 52 dni przed Wielkanocą. Combrowy Czwartek (inaczej Tłusty Czwartek, nazwa pochodzi od obchodów w Małopolsce) obchodzony w tym roku 11 lutego rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. 

Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0) - synergia nauki i biznesu

22 projekty otrzymają dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0)”, którego koordynatorem jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT). Tematyka realizowanych prac jest bardzo zróżnicowana, a dotyczy opracowania receptur nowych produktów spożywczych, stworzenia projektów mebli ułatwiających wykonywanie pracy „home office” czy wykonania nowych materiałów budowlanych z nieoczywistych surowców takich jak np. wytłoki jabłkowe. „Najważniejszą wartością tego przedsięwzięcia jest opracowywanie rozwiązań i technologii bezpośrednio dla przedsiębiorstw w związku z czym powstają dobre praktyki w zakresie efektów synergii nauki i biznesu” – mówi Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor CIiTT.

Zmiany klimatu napędzają się same, a my nie będziemy w stanie ich zatrzymać

Tempo topnienia globalnych pokładów lodu w ciągu ostatnich lat rośnie w rekordowym tempie. W latach 1994-2017 utracono około 28 bilionów ton lodu, co według obliczeń badaczy z University of Leeds, wystarczyłoby, aby pokryć całą Wielką Brytanię lądolodem o grubości 100 metrów. „Cały lód, który zniknął w ciągu tych 23 lat, mógłby uformować na powierzchni Polski warstwę o grubości około 80 metrów” - dodaje prof. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

Płodozmian. Sposób na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego w zmieniającym się klimacie

Systemy upraw są coraz bardziej uproszczone, z coraz mniejszą liczbą roślin uprawianych w płodozmianie. Jednak zróżnicowany płodozmian zapewnia wyższe plony w porównaniu z ciągłą monokulturą. Znajdujemy wiele zalet zróżnicowanych rotacji, są one bardziej widoczne, w latach o niewielkich opadach i wysokich temperaturach. Zespół naukowców ze Szwecji, Polski i Włoch odkrył to, analizując dane dotyczące plonów gromadzone przez dziesięciolecia w ramach wieloletnich doświadczeń polowych zlokalizowanych na południu i północy Europy. Dywersyfikacja omawianych w publikacji płodozmianów pojawia się jako adaptacja do nadchodzącego cieplejszego i suchszego klimatu.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY