Oferty pracy

Konkurs zamknięty na cztery stanowiska profesora uczelni w Instytucie Zoologii

  Termin zgłoszenia upływa:  24-05-2019 - piątek

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Leśnym

  Termin zgłoszenia upływa:  24-05-2019 - piątek

Konkurs zamknięty na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Żywienia Zwierząt

  Termin zgłoszenia upływa:  24-05-2019 - piątek

Konkurs zamknięty na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Komputerowej

  Termin zgłoszenia upływa:  24-05-2019 - piątek

Specjalista ds. zamówień publicznych

  Termin zgłoszenia upływa:  31-05-2019 - piątek

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli Lasu

  Termin zgłoszenia upływa:  31-05-2019 - piątek

Konkurs zamknięty na stanowisko adiunkta w Katedrze Techniki Leśnej

  Termin zgłoszenia upływa:  31-05-2019 - piątek

Konkursy KTM

  Termin zgłoszenia upływa:  10-06-2019 - poniedziałek

Konkurs IŻCiD ZŻiN

  Termin zgłoszenia upływa:  10-06-2019 - poniedziałek

Konkurs asystenta IŻCiD, ZD

  Termin zgłoszenia upływa:  10-06-2019 - poniedziałek

informacja rozstrzygnięcie konkursu stypendysty Opus

  Termin zgłoszenia upływa:  22-06-2019 - sobota

informacja rozstrzygnięcie konkursu stypendysty Opus 15

  Termin zgłoszenia upływa:  22-06-2019 - sobota

Konkurs IŻCiD, ZD

  Termin zgłoszenia upływa:  02-07-2019 - wtorek

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Leśnej

  Termin zgłoszenia upływa:  31-08-2019 - sobota