STRUKTURA

W strukturze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajduje się:

  • osiem wydziałów: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Technologii Drewna, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Społeczny,
  • dwie ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej,
  • Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej,
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
  • dziesięć zakładów doświadczalnych: Rolnicze Gospodarstwa Doświadczalne: Brody, Dłoń, Swadzim oraz Gorzyń (w dzierżawie), Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, Leśne Zakłady Doświadczalne: Murowana Goślina i Siemianice, Zakłady Doświadczalne: Żywienia Zwierząt Gorzyń oraz Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin, Zakłady Doświadczalno-Dydaktyczne: Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu,
  • administracja centralna,
  • Zespół Szkół Pzryrodniczych (dawniejTechnikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu).

Działalność naukową i edukacyjną prowadzą instytuty i katedry.