Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyjmowanie dokumentów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przyjmowanie dokumentów

 

 

Przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia odbywa się zgodnie z TERMINARZEM REKRUTACJI

 

Miejsce przyjmowania dokumentów zostaną podane do wiadomości podczas rekrutacji

 

 

 

Ważne!

 

Do budynku UPP mogą wejść osoby składające dokumenty związane z przyjęciem na studia jeśli są zdrowe, bez oznak podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2.

Osoby te powinni posiadać własny długopis.

Czekając na wejście do pomieszczenia, w którym działa Komisja, interesanci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m pomiędzy sobą.

Do członków Komisji może podejść wyłącznie osoba z osłoniętymi ustami i nosem (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

Przed podejściem do Komisji należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

Bezpośrednio po załatwieniu sprawy, należy wyjść z budynku UPP najkrótszą drogą.

 

 

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ

 

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii dyplomu ukończenia studiów przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty te, oczywiście zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:   

 

 

Adres do korespondencji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydział (nazwa)

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań