Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa aparatury badawczej do biomonitoringu wody wodociągowej w oparciu o behawioralną reakcję małży. 12.12.19 20.12.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2 12.12.19
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej. 11.12.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych UPP 11.12.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Usługa opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacyjnego oraz audytu pod kątem wsparcia wykorzystania informacji z rynku pracy dla UPP w ramach realizowanego projektu 10.12.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2 09.12.19
Zamówienia z wolnej ręki Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci UP w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do sieci Internet i do zasobów sieci PIONIER. 09.12.19
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Usługi medyczne na rok 2020 dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 05.12.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa ekstraktora. 05.12.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa ekstraktora. 04.12.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022 03.12.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych UPP 03.12.19 11.12.19
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa analizatora parametrów krytycznych do monitoringu biochemicznego gazometrii krwi. 02.12.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych na miejscu dla pracowników i dydaktyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Wynik 29.11.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa analizatora parametrów krytycznych do monitoringu biochemicznego gazometrii krwi. 29.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa notebooków oraz urządzeń wielofunkcyjnych - liczba części 2 29.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wynajem aparatury badawczej – liczba części 9. Wynik postępowania 29.11.19
Informacje z otwarcia ofert Usługi medyczne na rok 2020 dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 29.11.19
Informacje z otwarcia ofert Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022 29.11.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej. 28.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Zakup nawozów saletry amonowej min. 33-34%N, polifoski 21, mocznika 46% oraz polidapu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 28.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Usługa wynajmu autokarów do przewozu studentów, sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników UPP - Wynik 27.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa notebooków oraz urządzeń wielofunkcyjnych - liczba części 2 26.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wynajem aparatury badawczej - liczba części 9. Unieważnienie postępowawnia w części 1-7 26.11.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa notebooków oraz urządzeń wielofunkcyjnych - liczba części 2 26.11.19
Informacje z otwarcia ofert Wynajem aparatury badawczej – liczba części 9. Informacja z otwarcia ofert 25.11.19
Informacje z otwarcia ofert Zakup nawozów saletry amonowej min. 33-34%N, polifoski 21, mocznika 46% oraz polidapu dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 25.11.19
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa zagranicznych czasopism naukowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rok 2020 22.11.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa zagranicznych czasopism naukowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rok 2020 18.11.19
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa czasopism i gazet krajowych na rok 2020 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 5 18.11.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów językowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Najlepsi z natury! ZPRUPP- liczba części 4 18.11.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa czasopism i gazet krajowych na rok 2020 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 5 15.11.19
Informacje z otwarcia ofert Usługa opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacyjnego oraz audytu pod kątem wsparcia wykorzystania informacji z rynku pracy dla UPP w ramach realizowanego projektu programu Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014-2020 15.11.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa różnicowego kalorymetru skaningowego. 14.11.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych na miejscu dla pracowników i dydaktyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 14.11.19
Informacje z otwarcia ofert Usługa wynajmu autokarów do przewozu studentów, sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 14.11.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa różnicowego kalorymetru skaningowego. 13.11.19
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań na 2019 rok 10.01.19