Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informujemy, że w wyniku przetargu została wyłoniona nowa oferta na Grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w tym również doktorantów) oraz członków ich rodzin – małżonków, parterów życiowych i pełnoletnich dzieci.

Najlepszą ofertę złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA – nasz dotychczasowy ubezpieczyciel w tym zakresie.

Nowy program ubezpieczenia zabezpiecza w sposób pełniejszy, niż dotychczas zdarzenia losowe dotyczące życia i zdrowia Pracowników naszej Uczelni oraz członków ich rodzin.

W ramach pozyskanej oferty udało się uzyskać następujące korzyści:

  • Rozszerzenie grona osób uprawnionych do przystępowania do ubezpieczenia o partnera życiowego,
  • Możliwość swobodnego wyboru wariantów przez uprawnionych członków rodziny,
  • Korzystniejsze definicje zdarzeń ubezpieczeniowych,
  • Znaczne poszerzenie katalogu ciężkich chorób
  • Nowy produkt zdrowotny o szerszym zakresie z refundacją świadczeń realizowanych poza placówkami partnerskimi ubezpieczyciela.

Komplet informacji dotyczących ubezpieczenia znajdziecie Państwo w Dziale Płac i Stypendiów (pokój nr 8 i 9).

Równocześnie informujemy, że z dniem 31 października 2016 wygasa obecna umowa ubezpieczenia, a nowe warunki będą obowiązywały od 1 listopada 2016.
Osoby kontynuujące ubezpieczenie proszone są o złożenie deklaracji przystąpienia w Dziale Płac i Stypendiów Uniwersytetu (pokój nr 8 i 9).

Osoby dotychczas nie ubezpieczone oraz osoby chcące dokonać zmiany wariantu na wyższy, przystępują do Programu bez karencji w pełnym zakresie oferty – o ile przystąpią do ubezpieczenia od 1 listopada lub od 1 grudnia. Deklarację przystąpienia należy złożyć w Dziale Płac i Stypendiów.