Kanclerz i zastępcy

 

KANCLERZ

ZASTĘPCA KANCLERZA

ds. administracyjno-gospodarczych

ZASTĘPCA KANCLERZA

ds. funduszy strukturalnych

KWESTOR

 

Zastępca Kanclerza ds. finansowych

       

mgr inż. Marek Klimecki

mgr Helena Giedrowicz-Anioła

mgr inż. Robert Fabiański mgr Karolina Prałat