OPŁATA REKRUTACYJNA

  • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 złotych.
  • Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
  • Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach

Szczegółowe informacje na temat opłaty rekrutacyjnej znajdują się w zarządzeniach Rektora UPP:

Zarządzenie nr 54/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej – Formularz