SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne od 29.09 2017 r.* do 28.01.2018 r.
ferie świąteczne od 25.12. 2017 r. do 02 01. 2018 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 29. 01. 2018 r. do 11. 02. 2018 r.
zimowa sesja poprawkowa od 12. 02. 2018 r. do 18. 02. 2018 r.

*na studiach stacjonarnych od 02.10. 2017 r.

SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne od 19. 02. 2018 r. do 17. 06. 2018 r.
ferie świąteczne od 29. 03. 2018 r.  do 03. 04. 2018 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 18. 06. 2018 r.  do 30. 06. 2018 r.
sesja poprawkowa od 03. 09. 2018 r.  do 12. 09. 2018 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 06 października 2017 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych - inauguracja roku akademickiego,
 • 2 listopada 2017 r. (czwartek),
 • 12 listopada 2017 r. (niedziela),
 • 07 stycznia 2018 r. (niedziela),
 • 30 kwiernia 2018 r. (poniedziałek),
 • 02 maja 2018 r. (środa),
 • 19 maja 2018 r. (sobota),
 • 01 czerwca 2018 r. (piątek) - na studiach stacjonarnych

 

INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 • 30 maja 2018 r. (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na czwartki,

POZOSTAŁE USTALENIA 

 • Zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zaczynają się 05 marca 2018 r.
 • Dziekan, określając szczegółowe elementy organizacji roku akademickiego, może skrócić czas trwania zajęć dydaktycznych na studiach kończących się w semestrze:
  • zimowym – do 22 grudnia 2017 r.,
  • letnim – do 25 maja 2018 r.
 • W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, o których mowa obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów.

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego tutaj zawiera:

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 obowiązujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych