STOPNIE NAUKOWE – UPRAWNIENIA

W Uniwersytecie Przyrodniczym wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego we właściwych dziedzinach.

WYDZIAŁ

STOPIEŃ DOKTORA

STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

doktor nauk rolniczych w zakresie:

agronomii

biotechnologii

inżynierii rolniczej

ochrony i kształtowania środowiska

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie:

agronomii

biotechnologii

inżynierii rolniczej

 

LEŚNY

doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa

 

doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa

 

MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki

 

TECHNOLOGII DREWNA

doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa

 

doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie drzewnictwa

 

 

OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa

 

NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

doktor nauk rolniczych w zakresie:

biotechnologii

technologii żywności i żywienia

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

 

INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i  kształtowania środowiska

 

doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska

 

EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

 

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia