Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nieruchomości | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje następującymi nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży:

 

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

  • LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Notecka”.
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL – teren lasów.

  • LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275,
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6  
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.
Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).

  • LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 74/93 o pow. 0,1331 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
UWAGI: Zgodnie z uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miasta Międzychód z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11.23 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

Sprzedaże nieruchomości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbywają się w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych lub w drodze negocjacji. Warunki i terminy przetargów oraz przeprowadzania negocjacji podawane są w odrębnych ogłoszeniach publikowanych na stronie Uczelni: http://puls.edu.pl  w zakładce: nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach uzyskać można pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.

WYDZIAŁY