KANCLERZ I ZASTĘPCY

KANCLERZ

ZASTĘPCA KANCLERZA
DS. TECHNICZNYCH

ZASTĘPCA KANCLERZA
DS. ADMINISTARCYJNYCH
I ORGANIZACJI UCZELNI

     

Kanclerz
mgr inż. Robert Fabiański

mgr inż. Marek Klimecki