KANCLERZ I ZASTĘPCY

KANCLERZ

ZASTĘPCA KANCLERZA
DS. TECHNICZNYCH

ZASTĘPCA KANCLERZA
DS. ADMINISTARCYJNYCH
I ORGANIZACJI UCZELNI

 

KWESTOR

 

       

p.o. Kanclerza
mgr inż. Robert Fabiański

mgr inż. Marek Klimecki   mgr Karolina Prałat

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny