RADA UCZELNI

Rada uczelni

mgr inż. Tomasz Markiewicz- Przewodniczący Rady Uczelni

 

prof. dr hab. Piotr Goliński
prof. dr hab. Jacek Nowak
prof. dr hab. Wiesław Olek
mgr inż. Tomasz Markiewicz
mgr inż. Adam Radaś
mgr inż. Henryk Święcicki
Izabela Pańczyk

 

mgr Magdalena Szajstek – sekretariat Rady Uczelni tel. 61 848 7015

 

 

Adres siedziby Rady Uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

(od połowy czerwca Dom Absolwenta – kampus Cieszkowskich)

e mail: radauczelni@up.poznan.pl

Regulamin