SENAT

SENAT UPP NA KADENCJĘ 2016-2020

Członkowie Senatu:

 

 

Rektor

prof. dr hab. Jan Pikul, prof. zw.

 

 

Prorektorzy:

prof. dr hab. Roman Gornowicz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prof. nadzw.

 

 

Dziekani:

 

prof. dr hab. Anna Kryszak, prof. nadzw.

prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. zw.

prof. dr hab. Piotr Ślósarz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, prof. nadzw.

dr hab. Tomasz Kosiada.

dr hab. Bożena Danyluk.

dr hab. Jerzy Bykowski, prof. nadzw.

prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. zw.

 

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

prof. dr hab. Piotr Goliński, prof. zw.

prof. dr hab. Witold Grzebisz, prof. zw.

prof. dr hab. Jacek Przybył, prof. zw.

 

 

Wydział Leśny

dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, prof. zw., czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Antoni Miler, prof. zw.

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zw.ierzętach

prof. dr hab. Leszek Nogowski, prof. zw.

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak, prof. nadzw.

prof. dr hab. Zbigniew Sobek, prof. zw.

 

 

Wydział Technologii Drewna

prof. dr hab. Wiesław Olek, prof. nadzw..

dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.

 

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

dr hab. Wojciech Antkowiak

prof. dr hab. Marek Siwulski, prof. nadzw.

dr hab. Piotr Urbański

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

prof. dr hab. Henryk Jeleń, prof. zw., czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz, prof. zw.

prof. dr hab. Jacek Nowak, prof. zw.      

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Jolanta Komisarek, prof. zw.

dr hab. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

 

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

dr hab. Wawrzyniec Czubak

 

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 

dr inż. Łukasz Sobiech /WRB/

dr inż. Tomasz Wojciechowski /WRB/

dr inż. Tomasz Maliński /WL/

dr inż. Mariusz Maćkowski /WMWZ/.

dr inż. Łukasz Matwiej /WTD/

dr inż. Dariusz Świerk /WOAK/

dr inż. Wojciech Juzwa /WNZZ/

dr inż. Tomasz Szablewski /WNZZ/

dr inż. Jacek Mądrawski /WISGP/

dr Agnieszka Kozera /WES/

mgr Zofia Łapińska /OJD/

 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 

mgr inż. Janusz Cegieła

mgr inż. Janusz Kulka

mgr Karolina Szybowicz

mgr Danuta Konopnicka

mgr Dorota Wiatr

 

 

Przedstawiciel doktorantów:

 

mgr inż. Marlena Wojnowska

 

 

Przedstawiciele studentów:

 

Tomasz Ciszek /WRB/

Marta Guźniczak /WRB/

Adam Milczarek /WL/

Urszula Strugarek /WL/

Dajana Fiksa /WMWZ/

Wojciech Dunajewski /WTD/

Leszek Stępień /WOAK/

Karolina Buszka /WNZZ/

Izabela Pańczyk /WNZZ/

Laura Żądło /WISGP/

Elżbieta Bielinis /WES/