O Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje wiodącą pozycję wśród uczelni o charakterze przyrodniczym i jednocześnie jedną z najbardziej znaczących w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych. Początki uczelni siegają 1870 roku.

 

Obecnie Uniwersytet kształci  prawie 8 000 studentów,  zatrudnia prawie 800  nauczycieli akademickich,  w tym ponad 135 profesorów. 

 

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich .

 

W uczelni istnieje 8 wydziałów, które oferują szeroką gamę 29 atrakcyjnych kierunków studiów. 

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazę dydaktyczną, laboratoryjną oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym polem do konfrontacji nauki z praktyką.