O Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje wiodącą pozycję wśród uczelni o charakterze przyrodniczym i jednocześnie jedną z najbardziej znaczących w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych. Początki uczelni siegają 1870 roku.

Obecnie Uniwersytet kształci  prawie 10 000 studentów,  zatrudnia prawie 800  nauczycieli akademickich,  w tym ponad 175 profesorów. 

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich .

W uczelni istnieje 8 wydziałów, które oferują szeroką gamę 30 atrakcyjnych kierunków studiów i 20 różnorodnych specjalności.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazę dydaktyczną, laboratoryjną oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym polem do konfrontacji nauki z praktyką.