PATRONAT HONOROWY / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UPP

VI Konferencja Naukowa z cyklu: GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

    23-09-2021

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych"  połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie

    07-09-2021

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnąć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji i leśnictwa realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ecological and Environmental Engineering"

    28-06-2021

Organizowana Konferencja Naukowa pt. "Ecological and Environmental Engineering" ma charakter cykliczny i umożliwa wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym w zakresie wypracowywania kompleksowych rozwiązań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego oraz podjęcia dyskusji wspólnej, lepszej przyszłości. 

Strony