Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

czwartek, Wrzesień 23, 2021

wrz
23
wrz/23 10:00 - wrz/24 13:00

VI Konferencja Naukowa z cyklu: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych" połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania. 

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych" połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania. 

 

Tematyka konferencji obejmuje m.in.: inwentaryzację i monitoring siedlisk przyrodniczych, gospodarkę wodną dolin rzecznych, problemy eksploatacyjne urządzeń i obiektów hydrotechnicznych,wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, kompensacje przyrodnicze, technologie informatyczne w zarządzaniu środowiskiem, oceny oddziaływania na środowisko na terenach objętych ochroną prawną, gospodarkę wodną oraz planowanie ochrony siedlisk i gatunków w zmieniającym się klimacie, pomiary, kontrola i ochrona zasobów wodnych,

 

Konferencja, stanowi całość opartą na trzech elementach: Informacja, Impuls, Integracja. 
Informacja, rozumiana jako propagowanie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w dolinach rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i ekosystemów wodnych oraz zapewnienie możliwości wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami konferencji. 

 

 

Konferencja ma w założeniu dać impuls do pogłębionych badań naukowych na rzecz prawidłowego gospodarowania na tych terenach w oparciu o dotychczasową wiedzę. Powinna być też motywacją dla intensyfikacji prac w ramach realizowanych obecnie kierunków badań, a w razie potrzeby do zmiany utartych, czasem wygodnych ścieżek naukowych. Spotkanie to, może dać szansę na planowanie wspólnych aktywności naukowych w niedalekiej przyszłości. Integracja realizowana poprzez udział w konferencji, wspólną dyskusję nad prezentacjami wygłaszanymi podczas sesji naukowych. Powinna sprzyjać integracji środowiska uniwersyteckiego z otoczeniem społecznym oraz zacieśnieniu współpracy między ośrodkami naukowymi. 

 

 

wrz
17
wrz/17 09:00 - wrz/30 17:00

Palmiarnia Poznańska
Matejki 18, 60-767 Poznań

Delfiny słodkowodne i morświny. Najbardziej zagrożone walenie świata - wystawa

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

17 września zostanie otwarta wystawa, organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Palmiarnię Poznańską, prezentująca wszystkie gatunki delfinów słodkowodnych i morświnów w postaci idealnie odwzorowanych makiet w skali 1:1. Autorami wystawy są Piotr Przyłucki ze Stowarzyszenia Castellum Nostrum oraz Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, kierownik Katedry Zoologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W tym dniu organizatorzy zapraszają także na nocne zwiedzanie Palmiarni od g. 20:00, do 02:00 w nocy. Wśród licznych materiałów edukacyjnych znajdą się również quizy i zagadki, dedykowane dzieciom.

 Celem ekspozycji jest popularyzacja wiedzy dotyczącej tych zwierząt, a także ekologii i zanieczyszczenia środowiska oraz zwrócenie uwagi na ochronę zagrożonych gatunków i ograniczenie  różnorodności biologicznej, wynikające ze zmian klimatu.

 

Więcej informacji można znaleźć w załączniku. 

 

 

Powiązane materiały

ZałącznikRozmiar
Image icon Plakat informacyjny447.79 KB

WYDZIAŁY