STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

W uczelni istnieje 8 wydziałów, które oferują szeroką gamę 30 atrakcyjnych kierunków studiów i 20 różnorodnych specjalności, w tym także dla kandydatów z różnych krajów.

Kształcenie w języku angielskim, ma poziomie magisterskim (MSc) trwające trzy lub cztery semestry realizowane jest w następujących dziedzinach: rolnictwo, ogrodnictwo (specjalizacja hodowla roślin i nasiennictwo), nauk o żywności i żywieniu, leśnictwo, nauk o zwierzętach (specjalizacja zarządzanie produkcją zwierzęcą), nauk o drewnie, medycyna weterynaryjna,  inżynierii i ochrony środowiska oraz ekonomiki (specjalizacja agrobiznes).

 

Dla absolwentów posiadających tytuł magistra, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  oferuje także studia doktoranckie.

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazę dydaktyczną, laboratoryjną oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym polem do konfrontacji nauki z praktyką.

 

Studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbywają się w dobrze przygotowanej, nowoczesnej i zróżnicowanej infrastrukturze, przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, paneli dyskusyjnych, zajęć projektowych, konwersatoriów przy udziale osiągnieć nowych technologii informacyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów dla cudzoziemców na poziomie MSc oraz PULS Doctoral School

 

Odwiedź także naszą stronę www.en.puls.edu.pl oraz profil FB