UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzone są działania polegające na współpracy ze szkołami. Odbywają się one poprzez organizowanie lekcji akademickich, w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i mają możliwość zapoznania się z tematyką przyrodniczą i obcowania z „prawdziwymi” wykładowcami.

 

Inną formą współpracy UPP ze szkołami są patronaty jednostek uniwersyteckich nad wybranymi klasami. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz zapoznanie ich z ofertą naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Młodzież uczestniczy w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych oraz pracach wybranych kół naukowych.

 

Współpraca odbywa się na zasadzie zawierania porozumień pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i wielkopolskimi szkołami, w ramach których strony uznają za ważne i celowe działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki poprzez organizowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych, w szczególności takich jak zajęcia edukacyjne czy spotkania informujące młodzież o specyfice studiowania w naszej Uczelni.

 

Poznawać uczelnię od najmłodszych lat, spotkać się z wykładowcami i studentami, zgłębić tajniki ich pracy naukowej – dlaczego nie?

 

Działania pomiędzy UPP a szkołami w ramach porozumień o współpracy koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zapraszamy także do zapoznania się z oferta lekcji akademickich oferowanych przez poszczególne wydziały – szczegóły na stronach www wydziałów.