Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy UPP nagrodzeni w konkursach OPUS i PRELUDIUM NCN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy UPP nagrodzeni w konkursach OPUS i PRELUDIUM NCN

Ponad 900 grantów na badania otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat. Wśród nagrodzonych projektów jest 16 realizowanych przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznania.

 

 

 

W konkursie OPUS sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 558 mln zł, w PRELUDIUM – ponad 77 mln. Badaczki i badacze zgłosili w tej edycji 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy NCN i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów.

 

W  ramach programu OPUS, skierowanym do naukowców na wszystkich etapach kariery, realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie sześć projektów.

Trzy projekty realizowane przez:

 1. dr. Pawła Kołodziejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach LEAP2 jako modulator metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz trzustki w cukrzycy typu 2.;
 2. dr hab. Ewelinę Celińską, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Czynniki transkrypcyjne jako narzędzia masowego działania w ulepszaniu cech przemysłowych u drożdży;
 3. prof. dr hab. Doroty Cieślak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Wpływ suplementacji kwasami z rodziny n-3 na metabolizm lipidów w blastocystach bydła pozyskanych in vivo i in vitro;

oraz trzy projekty realizowane w konsorcjach:

 1. Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid19) - 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej; 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach;
 2. Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) -  1. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Leśny i Technologii Drewna;
 3. Model ex vivo układu podwzgórze-przysadka – alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec - 1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

W ramach grantu PRELUDIUM, w którym kierownikiem może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora,  przez młodych naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizowanych będzie aż 10 projektów:

 1. mgr inż. Natalia Genstwa, Wydział Ekonomiczny Rozwój gospodarczy polskich województw jako czynnik determinujący zmiany emisji wybranych gazów cieplarnianych: badania w kontekście środowiskowej krzywej Kuznetsa;
 2. mgr Jagoda Zmyślona, Wydział Ekonomiczny Przeinwestowanie w polskich gospodarstwach rolnych w warunkach interwencjonizmu państwowego;
 3. mgr Kinga Smolińska; Wydział Ekonomiczny Uwarunkowania i efekty pomocy rozwojowej dla sektora rolnego w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku – AKP;
 4. mgr Iskandar Azmy Harahap, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu "DOBRY - [D]aidzein and pr[OB]iotic fo[R] health[Y]” Połączenie daidzeiny i Lactobacillus acidophilus w celu poprawy gospodarki wapnia i zdrowia kości;
 5. mgr Weronika Mantaj, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Poszukiwanie podłoża molekularnego różnych form depigmentacji okrywy włosowej koni wybranych ras hodowanych w Polsce;
 6. mgr inż. Natalia Homska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Żywieniowe i fizjologiczne efekty zastosowania mączki i tłuszczu z owadów w dietach dla ryb wszystkożernych z wykorzystaniem karpia jako gatunku modelowego;
 7. mgr Natalia Wawrzyniak, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Ocena wpływu equolu na gospodarkę wapnia u szczurów owariektomizowanych;
 8. mgr inż. Anna Maria Radziejewska Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Badanie roli niedoboru choliny w diecie w brązowieniu tkanki tłuszczowej;
 9. mgr inż. Sandra Kaźmierczak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Zastosowanie wybranych gatunków chrząszczy w biodegradacji plastiku;
 10. mgr inż. Stanisław Zaborowski, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Ocena wpływu czynnika zoogenicznego w kształtowaniu warunków środowiskowych, retencyjnych i hydromorfologicznych małych cieków nizinnych na przykładzie działalności bobra europejskiego (Castor fiber).

 

W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków. Liczbowy wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł w przybliżeniu odpowiednio 18 i 22,3 procent. Zakres finansowanych badań jest bardzo szeroki. Zrealizowane zostaną projekty ze wszystkich dyscyplin lub grup dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

 

Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie NCN

 https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-11-26-opus21-preludium20

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY