Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility upp/kandydat | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

upp/kandydat

Studia Podyplomowe

 

 

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem co najmniej pierwszego stopnia. To bardzo dobry początek kariery i zaspokojenie niedosytu wiedzy specjalistycznej, a jednocześnie znalezienie pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Wykaz dokumentów

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu, następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego):

 

Terminy i miejsca egzaminów/testów

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dopuszcza się zasadę uzupełniania limitu przyjęć (po spełnieniu warunku, iż 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów pierwszego stopnia) na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy weryfikującej efekty kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia.

Strony

Subskrybuj RSS - upp/kandydat

WYDZIAŁY