Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Stanowisko:

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego

 

Wydział:

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Wykształcenie:

  • profesor nauk rolniczych, 2011
  • doktor habilitowany nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Nauki

tel. +48 61 848 7005

e mail: dzial.nauki@up.poznan.pl

Problematyka naukowa:

  • Ekologia i ochrona środowiska;
  • Bioindykacja ekosystemów wodnych;
  • Ocena hydromorfologiczna rzek;
  • Roślinność ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych;
  • Fitosocjologia;
  • Bioróżnorodność.